Vindturbiner er ødeleggende

«De siste årene har debatten om klimaendringer lagt som en tåke over alle miljødebatt, og skjult en viktig diskusjon om de enorme ødeleggelsene som vindturbinparkene vil utgjøre for norsk natur. Det er ikke noe poeng i å ødelegge naturen nå for å hindre at den samme naturen blir ødelagt grunnet klimaendringer i fremtiden,» skriver sentralstyremedlem i Demokratene Grete Hansen. Slik begrunner hun det:

«I en større rapport utarbeidet av dr.scient Åge Simonsen for en del år siden, som fortsatt er like aktuell, listes opp følgende skadevirkninger:

Vindturbinparker ødelegger vår siste villmark, kysten, reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, bruker opp ikke-fornybare ressurser, genererer forurensing, truer norsk reiselivsnæring, truer sikkerheten til sjøs og i luften, er dårlig samfunnsøkonomi.

I tillegg genereres helseproblem. Blant annet viser Simonsens rapport at medisinsk forskning har konstatert at lavfrekvent støy fra vindturbinanlegg kan gi alvorlige sykdommer hos personer som lever innen en radius på 1,6 km fra støykilden.

Eksempelvis viste en studie at hele 14 av 16 personer som bodde nær Bears Down Windfarm i England, bestående av 16 vindturbiner, hadde fått hyppigere hodeverk ett år etter vindturbinanlegget åpnet. 10 av 14 personer fikk søvnproblem eller led av angst.

Med henvisning til denne rapporten tok Demokratene kraftig avstand fra vindturbinanlegg under vårt landsmøte tidligere i år».