Demokratene vil styrke rettsikkerheten for eldre og pleietrengende!

Demokratene vil styrke rettsikkerheten for eldre og pleietrengendeDemokratene vil styrke rettsikkerheten for eldre og pleietrengende!

Demokratene vil gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass.

Demokratene vil styrke rettsikkerheten for eldre overfor kommunene ved en verdighetsgaranti som ikke er realiseringsavhengig i forhold til den enkelte kommunes økonomi. Det er også helt nødvendig med en utbygging av sykehjem, omsorgsboliger og eldrehjem.

Det skal bygges ut på en slik måte at ektepar skal kunne leve sine liv slik de levde dem som yrkesaktive, i sammen. Demokratene vil arbeide for at det offentlige erkjenner sitt ansvar overfor mennesker med psykiske og fysiske funksjonshemninger.

Det må også sikres ordninger som fører til at de pleietrengende i størst mulig grad likestilles med den øvrige befolkningen. Psykiatriske pasienter skal ha samme behandlingsgaranti som somatiske pasienter.Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder og fylkestingsrepresentant i Agder for Demokratene


Følg oss på facebook#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Eldreomsorg #Omsorg #Helse #Sykehjem #Eldresenter #Eldrehjem #Psykiatri / Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen