Det sløses for mye i det offentlige

Makvan Kasheikal har nå vært leder av Kontrollutvalget i Kristiansand kommune i over 3 år. I kontrollutvalget har de i denne perioden hatt flere saker som gjelder overskridelser av byggeprosjekter eller annen uansvarlig forvaltning av våre skattepenger. Dette er etter Kasheikals mening noen av de verste eksemplene:

«Ved byggingen av rådhuskvartalet ble det brukte ca. 40 millioner bare på konsulenter. Returkraft og fastrentesaken kostet kristiansandere over 300 millioner kroner. Et renseanlegg på Odderøya som fortsatt ikke er ferdig har kostet flere titalls millioner ekstra av skattebetalerens penger. En barnehage på Sletteheia må rives og ny barnehage må bygges, finansiert av oss skattebetalere.

For å ikke nevne siloen, som ordføreren mener er et gunstig prosjekt siden Kristiansand «bare» finansierer 50 millioner og resten kommer fra andre offentlige organer. Som om ikke innbyggerne i Kristiansand betaler inntektsskatt. Det er til syvende og sist oss alminnelige skattebetalere som betaler siloen, enten inntektene kommer fra kommunen, staten eller fylkeskommunen.»

«Vi betaler skatt fordi vi mener det er endel oppgaver som best kan løses i fellesskap. Men tilliten til både systemet og politikerne kan lett undergraves når man stadig oppdager at det sløses med skattepengene,» sier han, og legger til:

«Mens et privat firma risikerer å gå konkurs dersom man bruker pengene feil, får det oftest ingen konsekvenser når langt mer alvorlige feil i form av overskridelser og pengesløsinger skjer i regi av det offentlige. Ingen blir sagt opp fra sine jobber. Slik kan det ikke fortsette. Da lærer vi ingenting og sløsingen fortsetter i nye prosjekter. Nå er det viktig å få inn flere ansvarlige politikere i bystyret for å kunne stoppe denne offentlige sløsingen».