Sterk lut må til

En uidentifisert IS-kriger ber i et opptak muslimske «brødre i Europa og i hele verden» om å «stå opp mot korstoget og ta hevn på vegne av sin religion». Terje Haugom som er medlem av Demokratene i Hordaland har denne kommentaren:

«For det første: Hvilken ekte Gud i hvilken religion er det som oppfordrer til å slakte andre mennesker? Ikke den Gud kristne mennesker tror på, og ikke den Gud varme, troende muslimer tror på heller. Altså har noen skapt seg et bilde av en hevnsyk, krigersk gud, som er så langt fra kjærlighet og barmhjertighet som det er mulig å komme. Og denne krigsguden er det som regjerer inne i hodene på ekstreme, radikaliserte muslimer.

For det andre: Disse «IS-brødre» i Europa er farlige, pga. det forvrengte bildet av hva som er rett og galt, som lever i hodene deres. I den grad Interpol, PST og Politiet i Europas siviliserte nasjoner kjenner til disse personene, er det om å gjøre å få buret dem inn – før de får mulighet til å leve opp til oppropet fra de resterende bødlene i IS. Uten domstol – rett inn! Det er for sent etter at kjøpesentre, T-baner, busser, tog, restauranter m.m. er sprengt i luften! Sterk lut må til, – ellers vil demokratiet og siviliserte borgere være i livsfare!»