Minstepensjonistene må få et løft

«Minstepensjonister i Norge trenger virkelig et kraftig økonomisk løft. Demokratene finner det umoralsk at mennesker uten tilknytting til landet kan få bedre økonomiske forhold enn de som har tilknytting til Folketrygden gjennom et langt liv. Vi mener at landets borgere, de som har slitt, som har strevd, de som er skadet i yrkeslivet, som har gjort sin plikt, også skal få sin rett,» sier Grethe Hansen, som er Demokratenes medlem av eldrerådet i Kristiansand.

«Derfor vil Demokratene kjempe for de eldre i samfunnet, og pensjonen skal etter Demokratenes mening sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse og en økonomisk trygghet i alderdommen. Derfor må minstepensjonen økes kraftig,» mer hun, og legger til:

«Det er også uakseptabelt at folketrygden gir avkortning av garantipensjonen til pensjonister med lav ytelse, mens de med høyere ytelse ikke får avkortning. Demokratene mener pensjonistene skal ha den samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive og godtar ikke dagens underregulering med 0,75 prosent av løpende pensjoner».