Distriktene må styrkes med flere statlige arbeidsplasser

Demokratene - Vidar Kleppe«Distriktene må styrkes med flere statlige arbeidsplasser.» Det mener Demokratenes politiske nestleder og fylkestingsmedlem i Vest Agder, Vidar Kleppe. «Demokratene er for desentralisering av statlige arbeidsplasser. For å hindre den sterke sentraliseringen går Demokratene inn for at statlige kontorer og institusjoner i størst mulig grad flyttes til distriktene. Dette skaper arbeidsplasser i distriktene samtidig som driftsutgifter og investeringer i Oslo og andre pressområder reduseres,» sier han, og legger til:

«Slik vil også Staten oppnå større avkastning på offentlig innskutt kapital. Det vil bli skapt flere arbeidsplasser, større trygghet, mer mangfold og ikke minst økt trivsel i distriktene, samtidig som presset i byene reduseres. Med andre ord: En vinn, vinn løsning som både by og land og det norske folk vil tjene på».