Skolene i Agder

Med dagens styring av skole og undervisning sektor har vi vært vitne til at flere og flere skoler legges ned eller slåes sammen. «Dette er en utvikling Demokratene er sterkt imot og vi ønsker en spredt undervisning rundt om i distriktene der folk bor slik at skolevei og lokal tilhørighet blir ivaretatt på en beste måte,» sier Børre Norland, som er listekandidat for Demokratene i Agder. «Vi mener at barna skal ha kortest mulige og en tryggest mulige skoleveier, et nært skoletilbud som gir den beste måten å ivareta barna best på,» sier han.