Drikkevann i fokus

«Klima-endringer og varmere perioder pga. El Niño, bidrar til at verdens drikkevannsressurser skrumper inn. Det kan bli en enorm etterspørsel på det vannet vi alle trenger for å leve. En ny bølge av kriminalitet kan følge med dette, når drikkevann kan dukke opp på svartebørsen,» frykter Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland.

«Det den vestlige verden allerede nå bør sette i gang med, er å bygge destillasjonsbedrifter langs kysten – der kyst finnes. Destillasjon av sjøvann kommer vi neppe utenom, og skal menneskeheten kunne overleve in i det 22. århundre, vil dette tvinge seg fram. Ikke bare mennesker, men dyr og planter – alt som lever trenger vann,» sier han, og legger til

«Gründere og innovasjons-bedrifter bør jobbe med disse langsiktige mål. Slike destillasjonsverk, distribusjonsapparat og logistikk vil skape mange arbeidsplasser. De rette personene bør allerede starte planlegging nå. For det finnes områder i verden – særlig i Afrika – hvor tørke tar livet av både dyr og mennesker. Boring etter grunnvannet fører ikke alltid fram. Norge har den nødvendige ekspertise for denne viktige eksportvare – teknologi for destillasjon av sjøvann for verden»