Eldre fortjener mer respekt og større verdighet

«Den som lever lenge nok, vil ikke unngå følgende problemstilling: Når helsen, førligheten, og hukommelsen begynner å svikte for alvor, hva er da alternativet til å fortsette å bo hjemme – eldresenter eller sykehjem? Uansett: Ektepar og samboere må ha full rett til å få bo sammen under verdige forhold uansett hvor de måtte bo. De må også kunne få ha med seg en del gjenstander fra hjemmet som betyr mye for dem,» skriver Demokratenes politiske nestleder og ordførerkandidat i Kristiansand, Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Det er naturlig at familien dersom denne finnes innen rimelig avstand – hjelper til med dette. De eldre – enslige eller par – må få ha et privatliv på sykehjemmet, som ikke overstyres av andre, når de eldre er fullt i stand til å styre sin egen døgnrytme, personlige velferd og hygiene.

Eget rom for enslige og et større rom for par, og med tilhørende bad, skal være en selvfølge. De må i størst mulig grad også få bestemme selv hva de vil spise og drikke, og vil de ha se noe godt til kaffen så er det lov. Mulighet for så vel spaserturer, bussturer, og en og annen tur til varmere strøk må også kunne inngå i aktivitetsplanene ved den enkelte institusjon.

Det er når hodet ikke vil lenger, eller den personlige rutine ikke lenger fungerer, at personalet ved institusjonen trer inn i hjelpernes rekker, der man før klarte seg selv. Viktigst av alt er at verdigheten blir ivaretatt, respekten for den enkelte – uansett tilstand og grad av tilstedeværende eller manglende selvhjulpenhet.

Jeg arbeider for en verdig alderdom for de eldre i vårt samfunn. De som tross alt har gått foran, og gjennom sitt slit og dyktige arbeidsinnsats for folk og land har sørget for at vi har det så bra i dag. Det å behandle våre eldre som en salderingspost slik man ofte registrerer og leser rundt om. Dette er en forbrytelse mot menneskeverdet og personlig integritet som jeg aldri kan godta.»