Norske hjem skal ikke være et skatteobjekt

«Demokratene er sterke motstandere av enhver avgift som kan svekke hjemmet til det norske folk. En trygg boligsituasjon er viktig for familien. Demokratene vil derfor sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig. For å gjøre det lettere å kjøpe eller arve bolig, må dokumentavgiften avvikles – og arveavgiften må ikke gjeninnføres slik flere av stortingspartiene jobber for,» sier partiets politiske nestleder Vidar Kleppe, og legger til:

«For å sikre at norske familier skal klarer sine løpende utgifter til vedlikehold og økte lånerenter bør formuesskatten og eiendomsskatten avvikles. La det være tindrende klart: Demokratene er motstandere av fordelsskatt på hjemmene til det norske folk. Norske hjem skal ikke være et skatteobjekt, men en trygg plass å bo»