Ensligboende diskrimineres

«Nærmere 1/3 av Norges husstander består av mennesker som bor alene. Fra enkelte hold hører man fra tid til annen at dette er en av flere grupper som sutrer, men som har det bra. Er dette en riktig konklusjon? Nei, situasjonen er ikke så enkel som svart-hvitt malerne påstår,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

Aleneboende mennesker betaler full pris på alle varer og tjenester uansett forbruk, enten det gjelder husleie, kommunale avgifter, boliglån, strøm, telefon, mv. Andre husstander, med flere medlemmer som har inntekt, deler de samme byrdene vanligvis på flere inntektskilder. Enslige er ikke bare aleneboende, de har bare én inntekt,» skriver han, og fortsetter:

«Av den grunn er det mange enslige som sliter med å få økonomien til å strekke til, de har i tillegg begrensninger i lånemarkedet og får ofte ekstrakostnader fordi de er enslige. De har ikke fått gjennomslag for skattekompensasjon for merkostnader ved å være alene av flertalls regjeringen til Erna Solberg. Dette tærer selvsagt svært hardt på livskvaliteten ved hele tiden å oppleve at man kontinuerlig er utsatt for urettferdighet.

Demokratene ser det som et mål er bl.a. å kjempe slik urettferdighet. Jeg ser det som en viktig sak, å kjempe for at enslige også kan nyte godt av en rettferdig fordeling av goder og ikke utsettes for flere belastninger enn andre i samfunnet – slik dessverre aleneboere i Norge gjør i dag.»