EU har fratatt Norge selvråderetten

«På stadig flere områder viser EU at det har sine fangarmer og råderett langt innover Norges grenser – som går helt inn i våre liv, lommebok og private økonomi. Med pålegg, instrukser, kontroller, regler for det ene og det andre. Det er etter hvert bare ørsmå millimetere som skiller oss fra «fullverdig» EU-medlemskap,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«For å ha full kontroll med outsideren Norge har de utstyrt oss med EØS-avtalen, og Schengen-avtalen, som sikrer Norge i praksis åpne porter mot resten av verden. Og den sørgelige posisjonen som en av verdens viktigeste sosialkontor. EU bestemmer i stor grad hvilken mat vi skal få spise, hvor den kommer fra. Og at ingen skal si noe om den manglende kontroll av maten som importeres fra EU.

EU bestemmer også  hvordan norske biler skal kontrolleres, hvordan norsk regelverk og forvaltning skal drives, med EU-direktiv i bunkevis – som kan gjøre Eiffel-tårnet misunnelig. At EU, EØS og Schengen koster Norge og norske skattebetalere over 130 milliarder kroner i året må også nevnes. Penger som heller kunne vært benyttet i Norge – på det norske folk.

Demokratene oppfordrer våre landsmenn til å arbeide for å ta igjen selvråde-retten, Norges suverenitet, og vise EU at vi faktisk klarer å ta vare på oss selv som enn fri og selvstendig nasjon, som ikke lar seg styre i ett og alt av Brussel».