Fylkestingsvalget

Ved det kommende fylkestingsvalget er Børre Norland kandidat for Demokratene i Agder. Her informerer han om noen saker han mener det er viktig å arbeide for i fylkestinget: 

Arbeide for at Agder skal være et fylke hvor du kan kjøre uten å betale bompenger. Staten skal bygge veier. Vi ser også at Kristiansand er Sørlandets grense mot Europa og med den trafikk dette medfører vil vi øke kontroll av utenlandske vogntog for å øke sikkerhet på norske veier.  Det må bli bedre kontroll med at utenlandske sjåfører innehar en kompetanse og et lønnsnivå som ikke å utarme det norske arbeidsmarkedet. Bompenger er usosialt og rammer hardest barnefamilier og de som har minst. 

Det bør beholdes et bredt helsetilbud over hele fylket slik at akutt beredskapen blir ivaretatt i alle kommuner og med sykehus i rimelig nærhet til folk. God eldreomsorg må prioriteres – med blant annet et pleie og eldre-ombud samt forebyggende tilbud innen rus og psykisk helse og ettervern. 

Innsatsen mot barn, unge og frivillige i hele Agder med flerbrukshaller, kulturskoler kulturhus og trygge oppvekstmiljø i alle kommuner bør prioriteres. Det bør gis gode rammevilkår for idrett og andre fritidsaktiviteter som er med på å bevare og utvikle den gode norske  tradisjonen. 

Vi må ha et godt brannvesen og politi rundt i fylket for å opprettholde et trygt nærmiljø der folk bor. Legevaktordninger og ordninger til fysioterapi, bør styrkes, og tannleger bør komme under egenandelsordningen.

Kampen mot maktarroganse og fordelspolitikken til de som har mest må vinnes! Demokratene sier derfor nei til det nye kulturbygget, kalt kunstsilo og sponset av milliardærer. Og nei til høye politikerlønninger og ekstravagante kultur- og utviklingsprosjekter for noen få i fiffen.