Generelt om narkomani

«De fleste er vel egentlig enige i at narkotika er noe dritt, og at de som blir slave av slikt har sørget for sin elendighet selv. Ingen kan komme med holdbare motargumenter i dette. Og en konsekvens av å være narkoman er, at hjernens funksjoner sløves mer og mer. Det gjelder alkoholisme også,» skriver Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Bergen. Han fortsetter:

I narko-baronenes verden er det om å gjøre å få flest mulig avhengige, så profitten øker og øker. De digitale narko-baronene har sitt utspring i Silicon Valley i USA, og kaller seg Microsoft. En viktig samarbeidspartner for dem kaller Google. Som i vanlig narkotika-verden foregår det også en krig – eller maktkamp – om å knytte til seg brukere, flere og flere. Den andre krigeren i den digitale narko-krigen heter Apple. Som i de narkotiske stoffers verden, foregår det også i den digitale narko-verden et stadig fornyet tilbud av nye varer – som brukerne bare MÅ ha! To behov er skapt, og meget vellykket! Milliarder triller inn i begge leirer – betalt av en ufattelig avhengighet, noe til glede og nytte, noe til fortvilelse, håpløshet og død.

Markedsføringen av disse to forskjellige narkotiske retninger er – vil noen mene – litt urettferdig fordelt. De som «sliter» med å produsere, transportere og smugle sine varer – cannabis, kokain, heroin, ecstasy, GHB osv. – må holde seg unna rampelyset, unna tollere, politi osv., og via sitt mer eller mindre hardbarkede kriminelle nettverk nå ut til skoleungdom, party-party, unge og eldre mennesker, og til de faste, totalt avhengige kundene – på kanten av stup og grav. Behovet er vel-etablert….

De digitale narko-baronene har det mye enklere! De får stadige, glorete reklamer på TV, kino, i sosiale media osv., og brukerne – i millionvis – lar seg rive med, og kjøper, bytter ut, kjøper, bytter ut, kjøper… osv. Stadig nye apper og dippe-dutter lanseres via alle mobil-produsentene under baronenes overformynderi, – og «alle må bare ha dem»! Behovet er vel-etablert….

Narkotiske stoffer brukt i medisinsk tjeneste er én ting. Mørke krefters markedsføring og salg på gate, fest, torg og i skoleport noe helt annet. Mobiltelefoner, nettbrett o.l. med de rette «apper» er nyttige for de fleste. Men – misbrukt – til mobbing og sjikane, plage andre på buss, i kirke og kino, ligge våken om natten fordi «man må jo være tilgjengelig» osv. – er digital avhengighet til skade for en selv og for andre. I USA er de to første fullt belagte klinikker for digital avrusing for lengst etablert. Særlig unge mennesker er konstante slaver av «de sosiale medier». Uansett type narkotika: Ikke bra for noen! Mobilen stjeler dessuten mest verdifull arbeidstid i verden! Hva med deg?