Bøter er ikke nok

Bare siste måned har det vært 34 hendelser med kniv i Oslo. Ran, trusler, knivstikking etc blant unge mennesker. Nå vil politiet bøtelegge de unge med kniv. Sentralstyremedlem i Demokratene Jorunn aaselle Olsen mener det bør strengere straff til enn en bot!

«Hva med at de må gjøre en slags samfunnstjeneste? Feks skuffe snø for eldre. Klippe plen, vaske trapper i blokker etc, feks 2 timer hver dag,» spør hun.

«Barn nede i 13 års alderen bruker kniv. Nå må foreldre, skole og barnevern sterkere på banen. Regjeringen må bevilge mere penger til politiet og opprette flere stillinger som jobber utelukkende med barn og ungdom,» legger hun til.