Vern om norske arbeidsplasser

«Avinors styre har besluttet å tildele en 5-årskontrakt for tårntjenester på Ålesund lufthavn Vigra, og tårn og -innflygningstjenester ved Kristiansand lufthavn Kjevik, til det spanske selskapet Saerco» ifølge fvn. Sentralstyremedlem i Demokratene Jorunn aaselle Olsen lister opp mange flere eksempler på utenlandske etableringer som hun mener har vært mislykkede. Hun skriver:

«Sørlandsbanen blir overtatt av England ( British go) og Kina eier buss -selskapet Boreal som fikk tildeling av buss -kjøring i Kristiansand. En Barnehage i Kristiansand sto ferdig høsten 2012 og kostet rundt 36 millioner kroner bygd av tysk entreprenør. Pga råte og feil må den rives, og en ny barnehage vil komme på ca 42 millioner kroner. Skandalen med renseanlegget i Kristiansand som  Goodtech Environment utførte , hadde feil på hver 3. Sveisesøm.Fra før er det kjent at utgiftene med renseanlegget har økt med 60 millioner kroner, fra opprinnelig budsjetterte 418 til 478 millioner.

Det er skandale på skandale! Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG som vant anbudet for bygging av Håloglandsbrua i Narvik. Betong-utfordringer, dårlig sveisearbeid og konkurser der også.

Er det så lønnsomt å velge billigste løsning, når det dukker opp den ene skandalen etter den andre? Mange utenlandske firma slår seg konkurs, slik at vi ikke får krevd at de retter opp sine feil. Man må bruke mange svimlende millioner på å rette opp feil i etterkant? La oss verne om norske arbeidere og norske firmaer! Det er kvalitet, og sikkerhet.»