Regjeringen tar fra de syke og svake i Norge

«Regjeringen med det selvutnevnte familie partiet KrF på laget – fører en usosial politikk ovenfor folk og familier som sliter i Norge,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Det siste nå er at tusen vis av syke mennesker mistet den inntektssikringen de hadde gjennom – arbeids avklarings penger kalt AAP – før de er ferdig avklart mot uføretrygd eller arbeid. De er nå blitt – eller blir sosialklienter som må forsørges av ektefelle/samboer og oppsparte midler – for de som er så heldige å ha det. Om ikke er sosialkontoret neste stopp,» skriver han, og fortsetter:

«En karantenetid for ny AAP runde er satt – noe som betyr at disse menneskene blir kommunens ansvar over sosial budsjettet i kommunen de bor i minst 1 år. Dette vil føre til økte sosial hjelp utbetalinger for kommunene i Norge og større utfordringer for personer og familier som allerede sliter tungt.

Det er også ute på høring å redusere eller fjerne uføregraden til de uføre om disse klarer å stå i jobb en liten periode. Dette er i strid med regjeringens sin egen arbeidslinje og hele intensjonen med uførereformen.

Dette i en tid da Norge opplever rekord høye strømpriser som selvsagt rammer de som har minst fra før. Vi ser også at bostøtten er også blitt redusert og fjernet for de aller fleste på minste pensjonsnivå. Demokratene mener bestemt at her må storting og regjeringen rydde opp. Folk som sliter trenger bedre enn dette, statsminister Erna Solberg»