Hjemmesykepleien i Søgne og Songdalen

Hjemmesykepleien i Søgne og SongdalenHjemmesykepleien i Søgne og Songdalen.

Det er meningsløst at alle ansatte som jobber natt i hjemmesykepleien i Søgne og Songdalen skal ha oppmøte hver dag i Kristiansand.

Visste du at når Søgne og Songdalen blir en del av nye Kristiansand kommune den 01.01.2020, så skal alle som jobber natt i hjemmesykepleien ha oppmøte i Kristiansand hver kveld klokken 22.30 og hver morgen 07.30. De ansatte må da enten kjøre egne biler eller bruke annen transport for å komme på jobb. Dette gjelder også de ansatte som i dag har korte avstander og som bor i Søgne og Songdalen. Dette kan da ikke være en fornuftig bruk av de ansattes tid?

Alle politikere har lovet at pasienter skal ha så få som mulig å forholde seg til. Jeg frykter at med denne administrative nyordningen så vil dette viktige hensynet kunne stå i fare for og ikke bli ivaretatt. Derfor gruer mange pasienter og ansatte seg til at denne nyordningen trer i kraft.

Jeg fremmet derfor følgende forslag på møtet i helse- og mestringsutvalget for nye Kristiansand på møte den 19. november:

«Helseutvalget ber om at det foretas en ny gjennomgang med tillitsvalgte og ansatte i nattjenesten om det er behov for at det fra den 01.01.2020 – så skal alle som jobber natt ha oppmøte i Kristiansand på kvelden kl. 22.30 og morgenen kl. 07.30»

Det var derfor overraskende og en stor skuffelse at Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Senterpartiet, SV og Rødt stemte ned Demokratenes forslag om å få en ny gjennomgang av denne administrative nyordningen som ikke setter pasientene og hensynet til de ansatte først. Tusen takk til Folkelista og PP som støttet mitt forslag.Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Demokratene


Følg oss på facebook


#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg Agder Vest-Agder Aust-Agder / Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen