Hva med pensjonistene?

«Oppgjør og mekling er i havn, og de fleste er fornøyde. Mange har fått bedre kjøpekraft, sies det. Det er i den sammenheng betimelig å stille spørsmålet: Hva da med Norges pensjonister? Har de fått oppdatert sin reelle kjøpekraft? Jeg kan ikke erindre at pensjonistenes kår har vært nevnt i de senere tider,» skriver Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Bergen. Han fortsetter:

«Ingen av våre sittende stortingspolitikere har heller vært voksen nok til å rette opp den kardinal-feilen som en av de forrige regjeringer har begått overfor gifte og samboende pensjonister, etter initiativ fra OECD. Nemlig følgende: Alle arbeidstakere betaler inn til sin egen fremtidige pensjon – uansett sivil status. Så langt alt vel. Men så fant «lyse» hoder i OECD ut at gifte og samboende pensjonister «har det så mye bedre enn enslige pensjonister». Så derfor trekker vi 17 % av brutto pensjon – før skatt – av dem. Og enslige beholder sine 100 % – før skatt. Dette ble godkjent av norsk regjering! Nå gjenstår 10 %, etter at FrP klarte å få 7 % av trekket redusert.

Hvor er rettferdigheten i dette, da? Hver og en har betalt inn sitt pensjonstrekk – uansett sivil status! Og hver og en skal ha sin rettmessige pensjon – ubeskåret – uansett sivil status! Og jeg spør: Hvor finnes politikere i vår tids Storting som kan skape rettferdighet i dette, og helst med tilbakebetaling av de stjålne 17 % over flere år, og senere 10 %? Vil noen av dem som velges inn i 2021 ordne opp her? Eller skal vi sette vår lit til at Pensjonistforbundet klarer å ordne opp?

Du som er i jobb i dag – og alt går tilsynelatende på skinner, – glem ikke at det kommer en dag der du vil møte denne usosiale og illojale måten å behandle alle dem på, som har trukket lasset før deg, og som fortjener en verdig og verdsatt alderdom.»