Hvorfor er det umulig å sette av 11 milliarder til å fjerne bommene, men mulig å bruke 38 milliarder på bistand?

Det er ingen hemmelighet at det å fjerne bommene er en meget høy prioritert sak for Demokratene. Men når vi lover å fjerne bommene blir vi møtt med påstander som at dette kun er tomme politikerløfter. Og de som hevder dette har et poeng.  Vi må dekke inn kostnaden ved å fjerne bommene på en eller annen måte.

De norske bommene presser ut ca. 11 milliarder kroner fra norske bilister hvert år. (Kilde NrK.) Og alle bilister betaler like mye. Fattige bilister må ut med like mye som rikingene. For de mindre bemidlede blir derfor bommene en tung byrde.

Faksimile fra NrKs nettside.

De samlede inntektene fra bompenger utgjør, som nevnt, ca. 11 milliarder kroner pr. år. Samtidig vet vi at u-hjelpen koster enormt med penger. I et oppslag i Nettavisen heter det: «Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand neste år. Det er en økning på 7,1 prosent fra i år.»

Når det gjelder bistand har vi alltid nok penger. Faksimile fra Nettavisen.

Til de som hevder at det å fjerne bommene ikke lar seg gjøre vil jeg stille følgende spørsmål: «Hvorfor er det umulig å koste på oss 11 milliarder per år for å få fjernet bommene, mens det er fullt mulig å bruke nesten 38 milliarder på u-hjelp?»

Vi politikere kan ikke trylle. Men vi kan omprioritere. Der de øvrige partiene prioriterer enorme kostnader til u-hjelp og lignende, så setter vi Norge først. Vi vil i første rekke fjerne hver eneste bom i Norge. Deretter vil vi bevilge penger til u-hjelp etterpå dersom det er behov

Norge først!

Christen Krogvig