I Kristiansand er Demokratene “Nei til bompenger-partiet”

«I fjor gjorde bystyret i Kristiansand vedtak om en intensjonsavtale som innebar 11 nye bommer i området. Etter at jeg tok initiativet til og ledet en stor demonstrasjon mot den såkalte «bypakken» ble oppfølgingen i form av å få til en avtale med staten utsatt til etter årets valg. Det bør ingen la seg lure av. For bompengepartiene er det selvsagt lurt å vente til etter valget med å flå bilistene,» skriver Demokratenes leder og andrekandidat på partiets liste i Kristiansand. Han fortsetter:

«Fremskrittspartiet har alltid fremstilt seg selv som landets eneste «nei til bompenger-parti», selv om også Demokratene i hele partiets historie har vært imot bompenger og ment at utgiftene til veibygging må komme fra statsbudsjettet, på samme måten som blant annet sykehusdrift, barnehager, skoler, innvandringsutgifter, og u-hjelp.

Nå er FrP blitt et nytt «ja til bompenger-parti».  Ifølge Statens vegvesen har antallet bomstasjoner økt fra 170 i 2013 til 245 i 2018, mens FrP har hatt samferdselsministeren. En økning på 44 prosent. Inntektene fra bompengene har i samme periode økt fra 8 milliarder kroner til 11 milliarder kroner i 2018. En økning på 37,5 prosent, ifølge Aftenposten.

Flere partier argumenter for bompenger med at det vil redusere klimautslipp og derfor er helt nødvendig. Det er ren symbolpolitikk.

Jeg leste en gang at et hundre prosent forbud mot all bilkjøring i Norge vil bidra til å redusere verdens samlede CO2-utslipp med ca. 0,000000002 prosent. Dessverre kan jeg på grunn dårlig hukommelse bomme med en null eller to, men maks tre.

Så hva hjelper det da om vi tvinger folk i vårt område til å bruke bilen noe mindre, med de problemene det medfører for mange, og de kraftige ekstra utgiftene det medfører, sammen med en rekordhøy dieselavgift?  Absolutt ingenting.

Og vil folk i det hele tatt slutte med å bruke bil på grunn av bompengene? Mange har ikke, og vil heller ikke få, andre praktiske muligheter til å komme seg frem dit de skal, enten det er til barnehagen med ungene, eller til jobben. Og blir tvunget til å ta de enorme kostnadene.

Faktum er at mange politikere utnytter klimahysteriet til å fremme ikke-fungerende symbolpolitikk for å sikre seg velgere. Det er trist for alle som rammes av denne politikken. Og bompengene rammer selvsagt usosialt. Så lenge alle må betale likt for å passere bommen. Det ødelegger familieøkonomien til mange med normale og lavere inntekter, men neppe Røkkes økonomi, dersom han skulle ferdes i vårt distrikt.»