Nok et argument mot EØS-avtalen

Regjeringen ville justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor. Det er helt uaktuelt, fastslo EU-kommisjonen nok en gang. «Det bare dokumenterer hvorfor Norge bør tre ut av EØS-avtalen,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Foreldre som aldri har bodd i Norge kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Hvis mor eller far jobber her, spiller det ingen rolle hvilket EØS-land barnet og den andre forelderen bor i. Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier.

Regjeringen har lenge jobbet for å få lov til å justere ytelsene etter kjøpekraften i landene barna bor. Men regjeringen får det ikke til. Dette er ikke mulig med dagens regelverk, og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sa EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.

At EU nekter Norge å justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor er nok et godt argument for at stortinget sier opp hele EØS-avtalen. Bare de siste årene har EØS-avtalen medført at EUs byrå for energi ACER overta den norske kontrollen med våre naturressurser på energiområdet. Nok er nok.»