Vi bør få mer direkte demokrati

«Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et tema,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Disse underskriftene kan samles inn via elektronisk ID som er utstedt av myndighetene, men reelle signaturer er også akseptabelt. Kun norske statsborgere har rett til å delta i folkeavstemninger. Vi ønsker også at forpliktende folkeavstemninger i mye større grad skal brukes i lokale spørsmål,» mener han, og legger til:

«I det opprinnelige demokratiet i Athen i antikken kunne enhver som hadde et flertall av folket i ryggen, tvinge sin vilje på den politiske eliten ved å kreve at det aktuelle spørsmålet ble tatt opp til votering i folkeforsamlingen. I dagens system er folkets reelle makt begrenset, men Demokratene ønsker et politisk system der folket får reel makt etter modell av Sveits. Overgangen til direkte demokrati innebærer en radikal overføring av makt fra landets elite – til det norske folk.»