INNKALLING TIL LANDSMØTE FOR DEMOKRATENE KRISTIANSAND LØRDAG 25 MAI MED MØTESTART KL.10:00

Sentralstyret besluttet 3. mai å flytte landsmøtet fra Trøndelag til Kristiansand. Landsmøtet holdes på Scandic Hotell ved Sørlansparken. Møtet begynner kl. 10 00.

De som ønsker å delta på landsmøtet, kan kontakte fylkesleder eller kontaktpersonen i fylket. De som bor i fylker uten aktive fylkeslag, bes om å melde sin interesse ved å sende e-post til: snurre.sprett@hotmail.de. Fristen for påmelding er 13. mai.

Sakspapirer og ytterligere informasjon om landsmøtet vil bli sendt ut til de som melder sin interesse.

Saksliste for landsmøtet:

1. Godkjenne deltakerene, innkalling og dagsorden.
2. Valg av møtedirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité
3. Partileders landsmøtetale med påfølgende politisk debatt
4. Behandle sentralstyrets årsberetning.
5. Godkjenne sentralstyrets regnskap og revisjonsberetning.
6. Behandle og godta sentralstyrets budsjett for 2018.
7. Valg av nytt sentralstyre og revisor
7.1. Partileder ikke på valg i henhold til vedtektene
7.2. Partiets politiske nestleder
7.3. Partiets organisatoriske nestleder
7.4. Sekretær ikke på valg i henhold til vedtektene
7.5. Kasserer
7.6. Studileder
7.7. Tre styremedlemmer
7.8. Fire varamedlemmer i rangorden
7.9. Valgkomite, eventuelt programkomite og vedtektskomite

Landsmøtet skal behandle forslag til nytt program. Sentralstyret vedtok et forslag til nytt program 24. november 2018. Dette forslaget legges til grunn for den videre programbehandlingen. Forslag til endringen i programmet må sendes til snurre.sprett@hotmail.de innen 20. mai kl. 1200.