Demokratene vil aldri gi opp kampen mot bompenger

«Demokratene frykter at bilistene i Nye Kristiansand  etter kommune og fylkestingsvalget den 9. september vil få seg en stor overraskelse da den bebudede Bymiljøavtalen som nå av politiske taktiske grunner er lagt på vent  til etter valget – blir tatt frem igjen av Høyre, Arbeiderpartiet , KrF,  Venstre og alle de andre partiene i Nye Kristiansand som elsker bompenger. Faktum er at det nå bare er Demokratene som sier nei til bompenger av partiene i Kristiansand bystyre og fylkestinget i Vest-Agder,» skriver ordførerkandidaten for Demokratene i Kristiansand, partiets politiske nestleder, Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Dette og andre store viktige saker som kunstsiloen, Gartnerløkka og flytting av havna til Kongsgård/Vige – ønsker de samme partiene i en uansvarlig “ekspress fart” å få på vedtatt i god tid før valget – med håp om at dette er glemt på valgdagen mandag den 9. september. Demokratene har alltid stått på folkets side i den politiske kampen for sosial rettferdighet, større åpenhet og bedre politiske prosesser som ikke – rammer folk helt urimelig og usosialt.

Bompengeforslaget var som alle bør huske følgende: Bymiljøavtalen for Kristiansand-regionen skal avløse dagens bompengeordning fra 2018 i en periode på 15 år, da dette innebærer 8 nye bomstasjoner fra 5 til 13 “i og rundt” Kristiansand samt en kraftig økning av bompengesatsene på hele 50%”. Demokratene foreslo derfor når denne viktige saken var oppe til politisk behandling i Kristiansand bystyre følgende gode forslag: Kristiansand bystyre vedtar å avvikle bompenger og rushtidsavgiften i og rundt Kristiansand.

I Kristiansand bystyre og fylkestinget i Vest-Agder har Demokratene ikke bare sagt nei til bompenger vi har også foreslått en forskutteringsordning i samarbeid med fylkeskommunen for å bygge vei i Kristiansandsregionen uten bompenger og rushtidsavgift som et alternativ til bymiljøavtalen.

Det er dessverre videre et triste faktum at alle partiene som etter valget i september 2017 ble representert på Stortinget elsker bompenger, selv om de prøvde å innbille deg som velger noe helt annet. Et av de verste eksempelet på dette er “dobbeltspillet” til stortingspartiene som i årene fremover vil fortsette med å flå norske bilister med 100-vis av milliarder kroner i bompenger og økt rushtidsavgift.

Faktum er at det kun er parti som ikke vil dobbelbeskatte bilistene med bompenger, og det er Demokratene. Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter til sammen 60 til 67 milliarder pr. år, til samferdselsformål. I tillegg til dette vil Demokratene selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge kan bli stolt av uten bompenger. Nok er nok!”