Mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger jobbgaranti

«Demokratene ser det som svært viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid som alle andre. Dette er noe FFO også til enhver tid prøver å formidle. Det er et faktum at de aller fleste mennesker med funksjonsnedsettelser ønsker å være i arbeid, men tilbudet er for lite i forhold til alle de som ønsker et slikt tilbud,» sier Demokratenes politiske nestleder og ordførerkandidat i Kristiansand, Vidar Kleppe.

«I dagens opplyste samfunn så bør alle være klare over at det å ha nedsatt funksjonsevne ikke er ensbetydende med å ha nedsatt arbeidsevne. Demokratene ønsker at regjeringen snarest legger opp til et tilbud gjennom NAV som øker yrkesdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonshemming og kronisk syke. I dette ligger det selvfølgelig også kompenserende tiltak som understøtter ordinær arbeidslivsdeltakelse,» sier han, og legger til:

«Det kan og skal ikke være slik i et av verdens rikeste land at man ikke har råd til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne et tilbud tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Det har selvsagt stor betydning for de menneskene dette berører at man får komme seg ut i arbeidslivet istedenfor å sitte hjemme. Her har politikerne, staten, fylket , kommunene og det private næringsliv en jobb å gjøre for å få flere jobber til mennesker med nedsatt funksjonsevne».