Landsmøte 2019

Demokratene avholder landsmøte for 2019 lørdag 4. mai.

Landsmøtet holdes i Stav hotell i Malvik, Trøndelag.

Hotellets nettside finner man her: https://www.stavhotel.com/

Partiet organiserer transport mellom hotellet og Trondheim sentrum. Deltagelse på landsmøtet samt transport mellom hotellet og landsmøtet betales av partiet.

De som ønsker å delta på landsmøtet, kan kontakte fylkesleder eller kontaktpersonen i fylket. De som bor i fylker uten aktive fylkeslag, bes om å melde sin interesse ved å sende e-post til: snurre.sprett@hotmail.de

Det er en øvre grense for hvor mange delegater det enkelte fylke kan sende til landsmøtet. Alle betalende medlemmer kan imidlertid møte som observatører med tale og forslagrett, men ikke stemmerett.

Sakspapirer og ytterligere informasjon om landsmøtet vil bli sendt ut til de som melder sin interesse.

Saksliste for landsmøtet:

1. Godkjenne delegatene, innkalling og dagsorden.
2. Valg av møtedirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité eller andre komiteer.
3. Behandle sentralstyrets årsberetning.
4. Godkjenne sentralstyrets regnskap og revisjonsberetning.
5. Behandle og godta sentralstyrets budsjett.
6. Behandle innkomne forslag og resolusjoner.
7. Politisk debatt og strategi for partiorganisasjonen.
8. Behandle og vedta partiets program. (Hvis det er aktuelt)
9. Vedta forslag og resolusjoner etter innstilling fra redaksjonskomiteen.
10. Valg:
-10.1. Partileder.
-10.2. Partiets politiske nestleder.
-10.3. Partiets organisatoriske nestleder.
-10.4. Sekretær.
-10.5. Kasserer.
-10.6. Studieleder.
-10.7. Tre styremedlemmer.
-10.8. Fire varamedlemmer i rangorden.
-10.9. Partiets revisor.
-10.10. Valgkomité, eventuelt programkomité og vedtektskomité.