Negativ til ny postlov

«Ny postlov trer i kraft 1.juli 2020. Hvor det står at de vil levere post annen hver dag i postkassene. Men 2,5 ganger i uka. Fra Samferdselsdepartementet står det skrevet at levering blir mandag, onsdag og fredag den ene uken. Tirsdag og torsdag den andre uken,» forteller Jorunn Aaselle Olsen som er sentralstyremedlem i Demokratene.

«I min verden er ikke det post annen hver dag. Det vil selvsagt skape problemer for levering av aviser. Men hvordan vil de som bor langt utpå bygda føle det? Eldre mennesker som kanskje bor øde til i vårt langstrakte land? De vil altså få avis og post tirsdag og torsdag den ene uken?  Og de 3 andre dagene neste uke,» spør hun, og legger til:

«85 prosent av avisene blir distribuert av avisenes egne bud. Men 15 prosent blir levert ut av posten. Så løsningen blir at staten betaler for levering av avis tirsdag, torsdag og lørdag i 3 år til den nette sum av 750 millioner. Medietiskuddet vil også øke med 10 millioner. Men det skal gå til å hjelpe aviser som ikke har digitale løsninger».

«Vi er i en tidsalder hvor endringene skjer fort. Men det finnes ennå mennesker som ikke har Internett og Internettdekning. Denne ordningen rammer de som bor i utkant-Norge,» mener hun.