Alle vet at innvandring svekker den norske velferden

«Sosial trygghet og liten innvandring er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og en stor innvandring til Norge svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Tidligere journalist i Finansavisen, Kjell Erik Eilertsen, på at det totale regnestykket for innvandringen ligger på rundt 250 milliarder kroner. I året. Det er like mye som oljepengene i statsbudsjettet.

Forklaringen på det vanvittige beløpet er at myndighetene systematisk skjuler og bagatelliserer de reelle kostnadene. Eksempelvis legger man til grunn at utgifter til skole, helse, politi, rettsvesen, trygder osv er jevnt fordelt mellom borgerne. Alle vet at innvandrerne er storforbrukere av flere tjenester, hvorav en er tolking. Hvis man legger inn i systemet at det ikke skal snakkes høyt om ekstrakostnader, vil forvaltningen overholde tausheten.

Vi vet videre at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom, mellom sykdom og fattigdom, og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene vil vi arbeide for å redusere. Både den enkelte og samfunnet har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen. Tilknytning til arbeidslivet er det viktigste for å hindre fattigdom for den enkelte. Derfor legger også Demokratene opp til en politikk der næringslivet skal gjøres sterkt og konkurransekraftig.

Demokratene vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom å bidra til å endre forhold som skaper og opprettholder fattigdom i oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv, og innenfor velferdsordningene. Og da sier det seg selv at Norge må ha en streng innvandringspolitikk, si opp EØS-avtalen og Schengen som sikrer fri bevegelse av lykkejegere – som vil til Norge for å ta del i det norske folk sine velferdsgoder. Nok er nok – Norge må si stopp»