Det er hjerterått at ikke norske kreftpasienter får medisinen som virker

«Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å opprettholde og videreutvikle og styrke norske sykehus og legevaktene “Norge rundt” med økt faglig kompetanse – og pengene som skal til for gjennomføre økt overlevelse og bedre pasienttrygghet for det norske folk,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Videre må alle norske kreftpasienter få den beste kreftmedisinen som virker og redder liv. Det må bli slutt på at det er lommeboken til den enkelte som skal avgjøre liv og død i Norge. Noe er galt når Norge har tatt på seg rollen som et av verdens mest sjenerøse sosialkontor, da er det “rett og slett” en skammelig og stor feilprioritering å legge ned – og ikke gi gratis kreftmedisin til norske kreftpasienter som kjemper for sitt liv,» sier han, og legger til:

«Demokratene støtter derfor alle gode krefter som vil opprettholde akuttmedisinsk tjenestetilbud – og en livreddende moderne kreftbehandling som redder liv. Videre må storting og regjering pålegge helseministeren Bent Høie en klar instruks som ivaretar et topp moderne, fullt utrustet – og et uavkortet helsetilbud til alle nordmenn i by og bygd – som trenger den rette helsehjelpen og behandlingen for å overleve».