Stortingspartiene og regjeringen gjør hverdagen verre for folk flest

«Det norske bompenge-systemet fortsetter med økt styrke, bensin og diesel blir bare dyrere. Nå i april 2019 ligger pumpeprisen på over 17 kroner literen for bensinen.  Det i tillegg til at også andre avgifter øker og priser går opp. Dette medfører at de som har det trangest – får det enda trangere,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Og fortsetter med å liste opp:

«Egenandelene på sykdom og medisin øker, kjøpekraften til pensjonister og uføretrygdede blir mindre, tennene er fremdeles ikke en del av kroppen for det store flertallet av stortingspolitikere, og de som har mye – får enda mer. Dette bare for å nevne noe få av de viktige sakene der stortingespartiene og regjeringen har sviktet det norske folk.

Og da har jeg ikke engang nevnt Norges viktige posisjon som verdens sosialkontor med et ord. Heller ikke at vi på alle områder opptrer som en lydig løpegutt for EU. Med direktiver og forordninger som ACER – og ikke minst at Stortinget vedtok å underlegge Norge EUs finanstilsyn. Regjeringen måtte den gang erkjenne at dette var en avståelse av suverenitet uten at dette gjorde nevneverdig inntrykk på storting og regjering. Nok er nok og Demokratene sier stopp!»