Norske velferdsordninger ødelegges av for høy innvandring

«Økt arbeidsinnvandring fra EØS-land og rask opptjening av velferdsgoder har ført til økt eksport av norske velferdsordninger. Fordi norske stønader er fastsatt i forhold til norske priser og lønninger, gir dette svært god kjøpekraft for borgere i andre land. Det norske velferdssystemet er derfor svært sårbart for høy innvandring. Det er derfor behov for å finne nye løsninger som fortsatt skal sikre gode velferdsordninger for det norske folk, og samtidig stoppe alle muligheter for å eksportere norske velferdsordninger til utlendinger i andre landet,» sier Demokratenes leder Makvan Kasheikal, og legger til:

«Demokratene mener derfor at det er behov for å si opp EØS og Schengen avtalen. Hvis stortingspartiene med Høyre, Arbeiderpartiet og FrP i spissen, ikke vil si opp EØS og Schengen avtalen må Norge som et minimum reforhandle EØS avtalens bestemmelser knyttet til arbeids- og velferdsordninger, samt Schengen avtalen som faktisk gir fri bevegelse av kriminelle mennesker som ønsker  å komme til “lykkelandet” Norge. Ikke for å yte, men for å nyte. Dette store hullet må derfor tettes nå».