Krekar-farsen

«Iflg. advokat Brynjar Meling vil mulla Krekar aldri reise til Italia. Der venter det – etter det som sies – både fengsel og deportasjon. Så da blir terrorist-mentoren værende,» skriver Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Bergen. Han fortsetter:

«Rikets sikkerhet teller altså mindre enn hva som evt. måtte skje med denne uønskede personen, som til nå har kostet norske skattebetalere nærmere 300 millioner. Vil regjeringen styrke sin respekt hos folket ved på denne måten å la humla suse videre?

Det minste de kan gjøre, er å konfiskere Krekars datamaskiner og mobil-telefoner. PST vet godt at Krekar har jevnlig kontakt med sine disipler i terrorist-nettverket sitt. Selv i vårt demokrati er dette et i høyeste grad misbruk av ytringsfriheten, og bør omgående stanses.

Så får vi se da, om justisministeren og regjeringen bare vil la Krekar holde på med sine internett-leksjoner i hvordan hans radikaliserte disipler skal ramme flest mulig av oss «vantro»! Selv om hans ve og vel på alle måter ivaretas av oss «vantro». Står det noe i Koranen om at utakk skal være verdens lønn?»