Norge må ikke la seg styre av overnasjonale organer

«Det er grunnlovsfestet at Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på våre verdier. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger. Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer – slik dessverre stortinget og regjeringen altfor ofte gjør. Denne farlige politiske praksisen må stoppes,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Demokratene vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS Schengen, ACER og Global Compact for Migration er et nytt rammeverk for innvandring. Pakten vil blant annet innebære at det åpnes for nye «legale veier» for innvandrere som ikke er flyktninger, og begrensninger i hva pressen kan skrive om innvandring,» mener han, og legger til:

«Det minste vi burde kunne forvente av stortingspartiene er at de tar initiativet til en folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS. Demokratene stiller seg også positivt til å åpne for bruk av bindende folkeavstemninger i saker som har stor betydning for Norges befolkning vår suverenitet.»