Mangel på grensekontroll resulterte i drap

Det å innføre streng grensekontroll er en svært viktig sak for Demokratene. I Det norske stortinget er det dessverre slik at partiene som sitter i regjeringen, og det største opposisjonspartiet, Ap, alle er for Schengenavtalen og mot grensekontroll mot alle land i Schengen.

I et oppslag i ABC 8. februar 2019 nyheter omtales Belal som er utvist fra Norge. Utvisningsvedtaket skal ha blitt fattet for 11 år siden. Men myndighetene har ikke effektuert vedtaket. Bakgrunnen for at utvisningen ikke er effektuert skal være at han har nektet å opplyse om hvor han kommer fra. Belal skal ha blitt anmeldt til politiet hele hundre ganger disse årene, og nå er han tiltalt for drap på åpen gate.

Vi i Demokratene mener Norge bør innføre grensekontroll. Med slik kontroll er det ikke sikkert at Belal noen gang hadde satt sine ben i Norge. Når det gjelder ulovlige innvandrere så mener vi at Norge skal kopiere Israels praksis. Israel sender ulovlige innvandrere som nekter å opplyse om hvor de kommer fra, til land i Afrika som Israel samarbeider med. Hvis de ulovlige innvandrerne nekter å opplyse om hvor de kommer fra kan man således finne et annet land langt vekk som vil ta i mot dem.

Nå kan man tenke seg at man ikke finner noen land som vil ta i mot en slik kriminell ulovlig innvandrer som Belal. For det tilfelle at ingen stat vil ta i mot den ulovlige innvandreren er løsningen å holde vedkommende fengslet inntil vedkommende opplyser om hvor han kommer fra.

Det omtalte drapet ble begått i Oslo 21, juli 2017. Dersom Demokratene hadde styrt Norge ville Belal sannsynligvis ikke ha befunnet seg i Norge 21. juli 2017. Og dersom vi ikke hadde lyktes i å kaste ham ut av landet ville vi holdt ham innesperret. Uansett er det slik at enten Belal hadde befunnet seg utenfor landets grenser, eller innenfor fengselsmurene, 21. juli 2017 så ville ikke dette drapet ha funnet sted. Det samme gjelder alle de andre forbrytelsene som han etter alt å dømme har kunnet begå mens han har befunnet seg ulovlig i Norge.

 

Christen Krogvig