En diplomatisk skandale

«Den norske utvisningen av den polske konsulen Slawomir Kowalskis, kjent for å bistå polske familier som har stått i fare for å bli fratatt sine barn av barnevernet, og dermed gjøre jobben sin, er en diplomatisk skandale, og et uprofesjonelt håndverk fra utenriksdepartementet, Erna Solberg og regjeringen,» mener Demokratenes organisatoriske nestleder, Jan Simonsen.

I går formiddag overleverte en av Norges fremste eksperter på barnevernet, professor Marianne Skånland, blomster til den polske konsulen Slawomir Kowalskis, som takk fra norske barnevernsofre og deres hjelpere for hans mangeårige arbeid for polske familier i Norge. Et arbeid de mener også har vært viktig for å hjelpe norske barn. Blant de som skrev under på blomsterhilsenen var Jan Simonsen.

Senere samme dag kom den endelige meldingen via NTB om at konsulen er uønsket i Norge. «Dette skjer fordi hans personlige oppførsel ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat», sier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til NTB.

Pastor Jan-Åge Torp og psykolog Einar Salvesen stiller seg fullstendig uforstående til påstanden fra Utenriksdepartementet. Salvesen har tidligere vært spesialist i flere barnevernssaker, og har bred erfaring med barnevernet.

Pastor Torp og psykolog Salvesen kjøper ikke påstanden om at utvisningen ikke har sammenheng med konsulens arbeid for familier som står i fare for å miste sine barn til fosterforeldre.

«I en toårsperiode har vi fulgt den polske konsul Slawomir Kowalskis arbeid for å yte konsulær bistand til polske statsborgere som har hatt problemer med det norske barnevernet. Vår erfaring i samarbeidet med ham i slike saker er at han fremstår som profesjonell, med integritet og med høye etiske standarder. I forbindelse med to norske familier som risikerte å bli fratatt sine barn på feil grunnlag har Kowalskis støtte hatt stor betydning også for dem, slik at ikke også disse to sakene skulle ende opp som nye forbrytelser fra systemets side,» skriver de to i en artikkel for Kristen Koalisjon Norge.

«Kostbare plasseringer gjøres av barn i fosterhjem og institusjoner, mens vår erfaring er at i de fleste tilfeller ville det vært bedre for barnet selv, og samfunnsøkonomisk bedre, å finne gode løsninger innenfor familiens rammer», skriver Jan-Aage Torp og Einar C. Salvesen.

Det er Jan Simonsen enig i. Han sier at han ser på utvisningen av den polske diplomaten, som nå har ført til at Polen som mottiltak har utvist en norsk diplomat, og utløst en diplomatisk krise som i dag er omtalt sågar i New York Times, som en norsk hevnaksjon. I fjor innvilget Polen politisk asyl for en norsk kvinne fordi de mente hun ble forfulgt av det norske barnevernet i stred med internasjonale menneskerettigheter.