Nasjonalflagget er vårt adelsmerke

Nasjonalflagget er vårt adelsmerkeDet norske nasjonalflagget er vår nasjons «adelsmerke»!

Vårt kjære nasjonalflagg har felles motiv med alle de nordiske land; nemlig Korset. Det forteller alt om hvilket verdigrunnlag Norge bygger på, historisk og kulturelt.

Norge har vært en kristen nasjon i tusen år, og det har nordmenn all grunn til å være stolte av. Kristendommens tette bånd til kirke og samfunn har på sin gode og nestekjærlige måte satt sitt preg på folk og land, og da undres man ikke hvorfor vi har et så godt land å bo i!

Vårt flagg er vårt «adelsmerke», og skal bestå slik det er i dag – til evig tid! Vårt riksvåpen har en kronet løve som motiv. Det er et flott motiv og merke i sin helhet, og alle statens organer, etater og kjøretøy er merket med dette fine riksvåpenet.

En del av dem som har fått innpass til Norge i de senere tider, ønsker å endre disse symbolene fordi de nyankomne enten ikke er kristne, eller av andre uakseptable grunner ønsker forandring på flagg og riksvåpen.

Det disse gjør med å fremme slike ønsker, er verre enn å legge dynamitt under Dovrefjell, eller sage ned Kongebjørka! Det er så utilgivelig frekt, at de bør fratas alle rettigheter de har fått i Norge, og i stedet dra hjem igjen. Slike ting er hellig for nordmenn!

Vi vet at våset ikke bare er produsert av muslimer, men også våre egne radder! Til Radden sier vi bare: Historieløse skal helst gå stille i dørene!


Jan-Ove Fromreide
Demokratene Askøy


Følg oss på facebookPublikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen / #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EU #EØS #StoppIslam #Islam