Barnevernet igjen…

Barnevernet igjen...Barnevernet igjen…

Senest den 19.11 2019 ble barnevernet dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.

Storting og regjering må nå skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet. Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser.

I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i dag kan vokse opp i sine egne hjem.

Demonstrasjon mot Barnevernet

Når man ender med en omsorgsovertakelse så skulle det være en selvfølge at barn i som hovedregel skulle vokse opp hos andre i nær familie.

Ja, vi trenger et barnevern, men mye må endres til det bedre for å styrke troverdigheten til det norske barnevernet.Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant og politisk nestleder for Demokratene

Publikasjonsansvarlig: Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Barnevernet