Kriminelle utlendinger unndrar årlig milliarder fra Norge!

Kriminelle utlendinger unndrar årlig milliarder fra Norge!Kriminelle utlendinger unndrar årlig milliarder fra Norge!

Demokratene vil innføre en rekke tiltak som gjør det vanskeligere å svindle med norske velferdsordninger som ofte blir begått av utlendinger som etter min mening tilegner seg rettigheter i Norge, som de overhode ikke har krav på. Disse svindlerne må straffes strengt og snarest utvises fra Norge.

Eksempel på kriminalitet fra utlendinger er dessverre langt som «et vondt år». Skatte- og avgiftsunndragelser, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, brudd på konkurranselovgivningen, korrupsjon, konkurskriminalitet, trusler, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser og misbruk av offentlige sosiale og ulike norske støtteordninger.

Det er også et faktum at utenlandske statsborgere i utlandet gjennom NAV-systemet årlig mottar mange milliarder kroner i offentlig støtte fra norske skattebetalere. Denne «galskapen» kan rett og slett ikke forsette lengre. Nå må det må bli slutt på at utenlandske kriminelle statsborgere «melker» Norge for flere ti-talls milliarder årlig.

«Nok er nok – og Demokratene sier selvsagt stopp!»
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og Politisk nestleder for Demokratene

Publikasjonsansvarlig: Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Innvandring #NAV #EU #EØS #Schengen #Krim