Vi har en rik kultur vi må ta vare på

Vi har en rik kultur vi må ta vare påNordmenn må ta vare på norsk kultur og verne om norske verdier!

Det er bra at ikke alle nordmenn legger seg flate og applauderer for innvandrer-kulturen. Alle nordmenn, som har gått i norsk skole vet veldig godt at vi har en rik kultur i Norge som vi må ta vare på.

Vi har en rik kultur i Norge innenfor tradisjon, demokrati, likeverd, kunst og kultur – generelt all vår skikk og bruk.

At norske elever i vår tid ikke får høre det samme som foreldre og forfedrene fikk, skyldes naturligvis at svært mange av våre lærere i dag hører med til koret som lovsynger alt dette som kommer utenfra, i stedet for å være trofaste mot vår kulturarv, vår historie, og vår egenart som nordmenn.

Men skulle det bli slik at vår kultur virkelig må smuldre bort og blekne, til fordel for islamsk ukultur, ja da blir vi satt minst 1000 år tilbake i tid. Med et manns-dominert samfunn, et svært undertrykkende kvinnesyn, hvor demokrati og menneskerettigheter er fy-fy, og en tvangs-religion uten frelseaspekt, og hvor menneskeliv er null verd – du er mer verdifull som død.

Et vanlig syn i bybildet, Oslo anno 2019

Et vanlig syn i bybildet, Oslo anno 2019

Videre hvor et «lovsystem» hvor halshugging, fingre, hender m.m. kappes for bagateller, og hvor steining til døde hører med. En «kultur» hvor terror, makt, vold, og «dø for saken» er rettesnoren i kampen mot oss vantro. U-kultur, eller fullstendig mangel på kultur i det hele tatt, slik vil vi aldrig ha det.

Vi har har en rik kultur i Norge som vi må ta vare på, derfor sier Demokratene hurra for vår norske fredelig kultur!Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene

Publikasjonsansvarlig: Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Innvandring #Islam #Imam #Muslim #Schengen