Barnevernet igjen…

Barnevernet igjen...Barnevernet igjen…

Senest den 19.11 2019 ble barnevernet dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.

Storting og regjering må nå skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet. Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser.

I mange …

LES MER

Barnevernet sliter med troverdigheten

Kleppe«Regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet.  Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt …

LES MER