Norsk barnevern dømt i Menneskerettsdomstolen for sjette gang!

Norsk barnevern dømt i Menneskerettsdomstolen for sjette gang!Dømt igjen: Norsk barnevern mangler tillit og troverdighet!

I går tirsdag den 10. mars ble det kjent at for sjette gang på et drøyt halvår er Norge dømt i Menneskerettsdomstolen (EMD). Tirsdag falt to nye dommer. I begge sakene har barnevernet og rettsvesenet krenket foreldre og barns rett til familieliv.

Ikke nok med dette. Den 6. mars i år fikk barnevernet i Bergen kommune krass kritikk i ni av ti saker som er gransket.. Rapporten finner at: Barnevernet har gjort mangelfulle vurderinger i hele ni av ti saker. Og listen over skandaler i barnevernet de siste årene gir stor grunn til bekymring – og et påkrevet behovet for endring.

Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten og tilliten til det norske barnevernet. Norge presterer faktisk å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser.

I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i dag kan vokse opp i sine egne trygge hjem. Når man ender med en omsorgsovertakelse så skulle det egentlig være en selvfølge at barn da kan vokse opp hos sine besteforeldre eller andre egnede i nær familie.

Ja vi trenger et barnevern, men mye må endres til det bedre for å styrke troverdigheten til det norske barnevernet. Her må rett og slett statsminister Erna Solberg snarest ta grep å rydde opp, for her har Norge har ingen tid å miste!
 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EØS #EU #ACER #NeiTilEU #NeiTilEØS #Innvandring #Islam #StoppIslam #NAV #Barnevernet #Tannhelse #Eldreomsorg #Sykehjem