Norge trenger et mer tilstedeværende politi

«Tryggheten i samfunnet starter hjemme, i nærmiljøene og i lokalsamfunnene. Å skape trygghet er et felles og offentlig ansvar. Vi er stolte av vårt politi, deres sivile preg og vektleggingen av det forebyggende arbeidet de gjør,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

Han poengterer at Demokratene mener at det er viktig med et sterkt nærpoliti. «Politiet skal og må være der folk bor. Når det nå gjennom politireformen gjøres og har blitt gjort endringer i den lokale strukturen i politiet må dette medføre bedre og tryggere polititjenester i hele landet – og ikke dårligere tjenester som det er alt for mange eksempler på. For at norsk politi også i fremtiden skal ha høy tillit i befolkningen må politiet ha langt høyere tilstedeværelse enn i dag,» sier Kleppe og legger til:

«For å sikre økt lokal politikraft og svare på hovedkritikken fra Gjørv-kommisjonen, om at ledelse og kultur er feltet hvor det trengs nye og solide grep, ønsker Demokratene rekordopptak på Politihøgskolen med økt inntaks kapasitet – og at samtlige skal få arbeide etter bestått eksamen. Vi vil også ha tilbake bydelspolitiet og tryggheten i hele Norge gjennom et langt mer tilstedeværende og synlig politi – slik det norske folk fortjener».