Legaliserte overgrep!

«Norge er et EØS-land – på mange måter en trist sak. Men når vi nå en gang ER det, skal regler være lik for alle – og etterleves av alle i «unionen». Med unntak av en ukontrollert innvandring! Den MÅ opphøre! Norge er det rikeste medlemslandet i EØS, med olje og gass som kan gjøre andre grønne av misunnelse,» skriver Terje Haugom som er medlem av Demokratene i Bergen. Han fortsetter:

«Likevel – og på tross av det – har norske myndigheter klart å tuske til seg retten til å gjøre overgrep mot landets kjørende befolkning! I fremste rekke alle oss som kjører bil som går på fossilt drivstoff.

I direktivene fra EØS heter det at «Det gis anledning til å kreve bompenger for å del-finansiere en vei, veistrekning, bro eller tunnel. Når så prosjektet er nedbetalt, skal innkreving av bompenger opphøre.»

Og hva har skjedd i Norge? Eller i byer som Bergen og Oslo m.fl.? Det har gått sport i å sette opp innkrevings-sensorer og kamera over alt! Slik kan kommune-ne få den ønskede luksus-situasjonen i kommunekassen! Folk godtar ALT!

F.eks. i Bergen er det fra 1.april ikke mulig å bevege seg i bensin- og dieselbil i noen retninger, uten å bli avkrevd bompenger! Og det langs veistrekninger som var nedbetalt for lenge, lenge siden! Hvordan er det mulig? Hvis noen europeisk stat har råd til å la Staten bygge og betale veier, broer og tunneler, så må det være Norge! Det er en tvers gjennom råtten politikk som rir Norge! Hvem av «politikerne» er det som har klart å få EØS og EU med på dette? Dusør utloves!

Det er betimelig å ta med et par overgrep til, i «statlig» regi: Alle gifte og samboende pensjonister blir avspist med ca. 17 % av pensjonen – før skatt! Fordi «folkets tjenere» har funnet ut at slike har det så mye bedre enn enslige pensjonister! Ja, du leste rett! Har ikke alle pensjonister betalt inn sin pensjonspremie fullt ut da de var yrkesaktive, kanskje? Og da skal de ha FULL pott – minus skatt! Sivil status SKAL IKKE spille noen rolle!

Og hvem har bestemt at folk som eier EGEN bolig skal betale husleie til kommunen, altså «eiendomsskatt»?

«Folkets tjenere» vanstyrer sin politikk over hodene på vanlige folk, og griper med lange fingre ned i den enkeltes økonomi! Et avgifts-velde av verste sort! Noen blant leserne som kjenner betydningsfulle personer i EØS- eller EU-administrasjonen som kan vurdere situasjonen i «verdens beste land å bo i»?