Norske barn må fortsatt få lære om dyr og dyrevelferd på skolen

«Til nå i Norge har det i skolen vært krav om at barna skal lære om dyr, men da utkastet til ny læreplan ble lagt ut var alt om dyrevelferd fjernet. Dyrevelferd kan bli fjernet fra skolen allerede i 2020. Hvordan vi mennesker behandler dyr sier faktisk det meste om hvem vi er som mennesker,» mener Jorunn Aaselle Olsen, som er 3. kandidat for Demokratene i Kristiansand til det kommende bystyrevalget.

«Slike temaer kan barn prate om på skolen i dag. Å sette seg inn i hvordan andre har det er viktig for å utvikle empati. Det er vårt felles ansvar å sørge for at barn får lære om dyrs evner og behov. Demokratene mener at alle dyr skal ha et godt liv, uavhengig av om de er i den frie natur eller som kosedyr eller bruksdyr,» sier hun.

Aaselle Olsen er også bekymret for sangundervisningen. «De vil også fjerne sang fra skolen. Barnesanger er viktig for å utvikle samhold i klassen. Jeg har hørt historier om mennesker som er demente, men synger du en barnesang for de begynner de å synge sammen med deg. Kristne sanger og vers er allerede fjernet fra skolen. Hvordan blir fremtiden til våre barn,» spør hun, og legger til:

«Jeg tror de har godt av å lære både dyrevelferd og sang. Det skaper forståelse for andre individer og samhold. Sang gir faktisk glede i hjertet for liten og stor».