Bompenger: Symbolpolitikk til stor skade for familieøkonomien

I lokalavisen N247 argumenterer Oda Sofie Pettersen, fylkestingskandidat for MDG i Agder, for bompenger.  «Det er delte meninger blant vitenskapsmenn om i hvor stor grad klimaendringene er forårsaket av menneskelige aktiviteter. Men la oss se bort i fra den debatten, og forutsette at MDG har rett,» svarer Makvan Kasheikal, leder for Demokratene og andre kandidat på partiets liste i Kristiansand. Han fortsetter:

«Spørsmålet må jo da være om en symbolpolitikk som rammer tusenvis av innbyggere på lommeboken og vanskeliggjør livene deres virkelig vil redusere utslippene av CO2 så mye at det har noen hensikt.

Jeg leste en gang at et hundre prosent forbud mot all bilkjøring i Norge vil bidra til å redusere verdens samlede CO2-utslipp med ca. 0,000000002 prosent. Dessverre kan jeg på grunn dårlig hukommelse bomme med en null eller to, eller tre.

Så hva hjelper det da om vi tvinger folk i vårt område til å bruke bilen noe mindre, med de problemene det medfører for mange, og de kraftige ekstra utgiftene det medfører, sammen med en rekordhøy dieselavgift?  Absolutt ingenting.

Og vil folk i det hele tatt slutte med å bruke bil på grunn av forslagene fra Miljøpartiet De Grønne? Mange har ikke, og vil heller ikke få, andre praktiske muligheter til å komme seg frem dit de skal, enten det er til barnehagen med ungene, eller til jobben. Og blir tvunget til å ta de enorme kostnadene.

Faktum er at mange politikere, ikke bare innen MDG, utnytter klimahysteriet til å fremme ikke-fungerende symbolpolitikk for å sikre seg velgere. Det er trist for alle som rammes av denne politikken.

Bompenger vil ikke være usosiale dersom man innfører dem i et klimaperspektiv, hevder Oda Sofie Pettersen. En merkelig argumentasjon. Bompengene vil selvsagt være usosiale uansett. Så lenge alle må betale likt for å passere bommen. Det ødelegger familieøkonomien til mange med normale og lavere inntekter, men neppe Røkkes økonomi, dersom han skulle ferdes i vårt distrikt.»