Norske hederskvinner og menn fortjener langt bedre

Tor-Andre Hopen - DemokrateneHusker dere veilederen som Mattilsynet i november 2014 publiserte vedrørende hundehold? – spør Demokratenes fylkesleder i Trøndelag, Tor-Andre Hopen, og legger til:

«Jeg sammenlignet nylig veilederen for hundehold med regelverket for sykehjem, og konstaterte raskt at hundeveilederen inneholder langt mer detaljerte og kvalitative regler for mosjon, frisk luft og aktivisering, enn hva regelverket våre norske sykehjem skal følge ovenfor sine beboere og pasienter – våre eldre og pleietrengende.»

Det eneste som fastslås om behovet for mosjon og frisk luft i den såkalte verdighetsgarantien, forskriften som «klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes» på bl.a. sykehjem, er at tilbudet skal ivareta behovet for et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut i frisk luft.

På spørsmål om hunder er sikret bedre tilgang til frisk luft enn landets sykehjemsbeboere, svarte tidligere stortingsrepresentant for SV og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, nå avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbet Rugtvedt slik: «I praksis er det vanskelig å si, men i alle fall når det gjelder regelverket.»


Eldre fortjener langt bedre

Veilederen for hundehold fastslår at «hunden skal mosjoneres og aktiviseres daglig, slik at den får dekket sitt behov for sosialt samvær og fysisk og mental aktivitet.»

Mattilsynets veileder for hund kan leses her!

Fylkesleder Tor-Andre Hopen presiserer videre at han er glad i dyr og mener at Norge skal ha et nasjonalt dyrepoliti i samtlige politidistrikt, men vi kan og skal ikke ha det slik at hunder i Norge har sterkere rettigheter til mosjon og frisk luft enn våre eldre hederskvinner og menn som gjennom et langt liv har vært med på å bygge landet og velferdssystemet vårt – det er en skam på vegne av alle eldre på norske sykehjem og eldresenter som knapt får komme ut i frisk luft.Følg oss på facebook#Valg2017 #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Trøndelag #Steinkjer #Verran #Malm #Beitstad #Namsos #Verdal #Stiklestad #Levanger #Stjørdal #Værnes #Malvik #Trondheim #Klæbu #Orkanger #Orkland #Meldal #Røros #Oppdal #Støren Omsorg Eldreomsorg Sykehjem Sykehjemsplass Sykepleie / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen