Norske olje- og gassinstallasjoner må sikres bedre mot droneangrep

Mongstad oljeraffineriI forrige uke sa tidligere hærsjef, generalløytnant Robert Mood, til NRK at det vil være enkelt å ramme norske olje-, gass- og forsvarsinstallasjoner med droner, og at det er sannsynlig at aktører vil planlegge angrep mot norske oljeanlegg i fremtiden.

Generalløytnant Robert Mood uttrykte ovenfor NRK at han ikke tror Norge er rustet til å motstå et slikt angrep.

– Det er Norge ikke, både fordi det er vanskelig, og fordi vi ikke har sikret installasjonene våre mot denne typen angrep. Anleggene våre er veldig sårbare, og ligger i praksis ubeskyttet, sa Robert Mood til NRK.

Konsekvensene av et droneangrep kan være formidable. Det fikk vi demonstrert i midten av september da store deler av raffineri- og oljeproduksjonskapasiteten til Saudi-Arabia ble rammet av droner med eksplosiver. Ifølge Saudi-Arabias energiminister ble landets daglige oljeproduksjon redusert med nesten 6 millioner fat. Det tilsvarer omtrent halvparten av landets samlede oljeproduksjon.

Generalløytnant Robert MoodSett i lys av dette droneangrepet må Justisminister- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr, innføre strakstiltak for å unngå at denne typen terror kan ramme norske olje- og gassinstallasjoner. Et strakstiltak er flyforbundssoner over olje- og gassinstallasjoner.

I tillegg må ministeren sette seg ned med representanter fra den norske petroleumsindustrien for å gjennomgå sikkerheten ved norske offshoreinstallasjoner og petroleumsanlegg. For offshoreinstallasjoner og petroleumsanlegg ligger ansvaret for sikkerheten på den enkelte operatøren med Petroleumstilsynet som tilsynsetat. Det er derfor viktig at justis – og innvandringsminister, Jøran Kallmyr, forsikrer seg om at den norske petroleumsindustrien har forstått dette ansvaret – og at de har iverksatt tilstrekkelig tiltak for å forhindre angrep på norske olje og gassinstallasjoner.

Link til Moods uttalelser her!


Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene


Følg oss på facebook#Demokratene #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Forsvaret #MIL #Drone “Vidar Kleppe” / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen