Regjeringen vil sende voldelige asylsøkere til en norsk bygd. Demokratene vil sende dem ut av landet.

Det er enorme forskjeller mellom hvordan regjeringen og partiene på Stortinget tenker om voldelige immigranter og hvordan vi i Demokratene tenker. Dette illustreres av et oppslag på Document 29. januar. Der heter det at er utlyst en anbudskonkurranse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om et «særskilt bo- og omsorgstilbud» for voldelige asylsøkere som etaten vurderer som en trussel for sine omgivelser. UDI ligger inn under Justisdepartementet som ledes av Tor Mikkel Wara (FrP). I følge Document er Vinstra og Lødingen to svært aktuelle lokasjoner for denne institusjonen.

Faksimile fra Document 29. januar 2019.

Regjeringen og Stortinget mener at vi skal opprette særskilte plasser for voldelige asylanter. Det sier seg selv at denne institusjonen vil kreve svært mye vakthold, og at beboerne sannsynligvis aldri vil bidra med noen som helst positiv til Norge.

Vi i Demokratene har en helt annen politikk på dette området. Demokratene vil opprette avtaler om beskyttelse av asylsøkere i lav-kost-land. Dette skal gjelde alle som søker asyl. Og det er åpenbart at disse voldelige asylsøkerne aldri vil bli innvilget opphold i Norge. I lav-kost-land er arbeidskraft billig, og det vil derfor være rimelig å sikre at disse asylsøkerne ikke skader lokalbefolkningen mens asylsøknaden behandles.

En gjennomsnittlig ikke-vestlig innvandrer gir i følge beregninger fra Finansavisen og SSB opphav til fremtidige statsøkonomiske forpliktelser på mer enn 4 millioner kroner. Det er innlysende at disse innvandrerne koster veldig mye mer enn dette gjennomsnittet. Mens de store partiene vil bruke enorme summer på å huse farlige utlendinger vil vi i Demokratene ikke slippe dem inn i landet. De enorme summene vi sparer skal brukes på oss nordmenn. Da er det å fjerne bommene, samt offentlig finansiert tannhelse, er to svært høyt prioriterte saker for oss.

Det er åpenbart at de voldelige innvandrerne koster mye mer enn gjennomsnittet. Faksimile fra Finansavisen.

Christen Krogvig