Røde veier vil gi røde tall i regnskapet

Jeg stiller til valg for Demokratene i Lillestrøm kommune ved dette valget. (Kommunen består av det som nå er Skedsmo, Fet og Sørum etter at politikerne gav blaffen i resultatet i folkeavstemningene i alle tre kommuner.)

Som fersk i dette spillet er det mye jeg ikke vet om lokalpolitikken her. Noe som imidlertid er et stort problem i mange kommuner er at politikerne sløser med skattebetalernes penger.

Å frese ut relativt ny asfalt koster svært mye mer enn å mal på den eksisterende asfalten.

Her jeg bor skal man nå opprette gang- og sykkel-filer på gatene. Selv har jeg alltid følt meg trygg som fotgjenger her. Men det å merke av et eget felt for forgjengere kan kanskje ha noe for seg.

Men i stedet for å male en linje som skiller feltet for fotgjengere og syklende fra feltet for biler ved hjelp av maling har politikerne i byen bestemt seg for å frese ut 20 cm asfalt og fylle renna med rød asfalt. Det er temmelig åpenbart at dette er veldig mange ganger dyrere enn å bare bruke maling. Og for de som hevder at de er opptatt av menneskeskapte utslipp av CO2, er det kanskje også et poeng utfresing av gammel asfalt og ny asfaltering ikke bare koster penger. Det resulterer også i utslipp av CO2….

Dette er et grelt eksempel på et tiltak som koster mye, og som ikke gir noen som helst fordeler i forhold til alternativet. Røde veier i Lillestrøm vil kun gi røde tall i kommunens regnskap uten noen nevneverdig nytte-effekt.

Hvis vi skal løst de viktigste offentlige oppgavene og redusert eiendomsskatten kan vi ikke kaste penger ut av vinduet!

Røde veier i Lillestrøm bidrar til røde tall i kommune-regnskapet.

 

 

Christen Krogvig

Demokratene Lillestrøm